Suport a la indústria agroalimentària
Tràmits

 

L’apartat recull la informació dels tràmits que les empreses han de portar a terme alhora d’implantar una nova activitat, o ampliar o modificar-ne una d’existent.
Aquesta activitat pot estar associada a la necessitat de realitzar construccions i/o instal·lacions, la qual cosa comporta haver de portar a terme uns altres tràmits que també s’esquematitzen en el següent apartat, facilitant la informació i els enllaços pertinents.

El contingut especificat és informatiu i generalista per a tot tipus d’indústries. Es recomana posar-se en contacte amb professionals competents, que assessorin i, si és el cas, elaborin la documentació i realitzin les tasques necessàries per al correcte desenvolupament de l’activitat agroindustrial.
 

Col·legis col·laboradors

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
Col·legi i Associació de Forests de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya