Estacions i subestacions d'avisos fitosanitaris de Catalunya:

Vilafranca del Penedès: vinya i fruiters.
  Alella: vinya.
  Pla de Bages: vinya. 
Castelló d'Empúries: vinya, olivera i cereals.
  Calonge: vinya.
La Tallada d'Empordà: fruiters.
Lleida: fruiters, cereals i alfals.
Tarragona: avellaner, vinya, fruiters, olivera i hortícoles.
Tortosa: hortícoles, arròs, cítrics.
Móra d'Ebre: fruiters, ametllers i olivera.

Servei:  SMS i mails dels avisos de les estacions

 

   
  

 

Estacions
avís més de 48h 
avís recent
avís urgent 
Subestacions
avís més de 48h 
avís recent
avís urgent 

CONTESTADORS TELEFÒNICS DEL SERVEI DE SANITAT VEGETAL


El Servei de Sanitat Vegetal del DAAM disposa de cinc Estacions d'Avisos Fitosanitaris a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona (Aiguamolls de l'Empordà) i Tortosa, i de tres sub-estacions a Móra d'Ebre, Vilafranca del Penedès i La Tallada d'Empordà. Aquestes Estacions d'Avisos compten amb un total de set contestadors telefònics automàtics.

Estacions i Subestacions

Adreça

Contestador Automàtic

Informació de Cultius

 Vilafranca del Penedès

Plaça Àgora,
s/n.
08720 Vilafranca del Penedès
 
93 890 06 59 Vinya, fruiters

 Tarragona

Av. Catalunya, 50
43002 Tarragona
 
977 21 93 12 Avellaner, vinya, fruiters, olivera i hortícoles
 Tortosa

Crta. València,108
43520 Roquetes

977 58 11 81 Arròs, cítrics, olivera, hortícoles i fruiters

 Móra d'Ebre

Pça. Democràcia s/n
43740 Móra d'Ebre
 
977 40 14 66 Fruiters, ametller i olivera

 Lleida

Alcalde Rovira Roure, 191
25198 Lleida
 
973 24 81 82 Fruiters, cereals i alfals

 Girona

Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà
17486 Castelló d'Empúries
 
972 45 43 41 Vinya, olivera i cereals

 La Tallada d'Empordà

Canet de la Tallada
17134 La Tallada d'Empordà
 
972 78 03 38 Fruiters

Amb els avisos dels contestadors telefònics s'informa de forma ràpida als agricultors de l'evolució de les plagues i malalties que afecten els conreus de la seva zona, del sistema de lluita més adient, dels moments i productes fitosanitaris més idonis tenint en compte la seva eficàcia i de la seva perillositat per a l'home i el medi ambient.

És important tenir en compte que no sempre que es dóna un avís de tractament s'ha d'efectuar aquest. L'agricultor ha de considerar prèviament si el paràsit afecta o pot afectar el seu conreu, i si el tractament es justifica des del punt de vista econòmic. Per obtenir un assessorament més individualitzat cal integrar l'explotació en una Agrupació de Defensa Vegetal.

Els avisos fitosanitaris són fruit del control d'uns 1.400 punts de seguiment de plagues i malalties, dels quals, quasi un miler són de feromones sexuals, amb les quals es controlen unes 40 espècies d'insectes. També es segueixen al voltant d'unes 50 malalties provocades per fongs, virus i bacteris, a través de diversos mitjans (estacions meteorològiques automàtiques, estacions convencionals, termo-pluvio-humectògrafs, comptadors d'espores, etc.).

Un correcte ús dels productes fitosanitaris permet controlar amb eficàcia les plagues al temps que s'eviten riscs d'intoxicació per als aplicadors, l'aparició de resistències de les plagues als productes fitosanitaris, de problemes de fitotoxicitats, de contaminacions del medi ambient i de residus sobre els vegetals tractats.