Al final de l'obra > Acta de recepció provisional
Es redacta en el moment de finalitzar-se les obres (simultàniament al certificat de final d'obra). A partir de l'emissió de l'acta, comença el termini de garantia. En general es un document que només l'exigeix l'Administració a les seves obres.