Gestió de Residus > Aigües residuals
Conques interiors. La competència de les aigües de les conques internes de Catalunya és de l'Agència Catalana de l'aigua.
Tràmits ACA

Conca hidrogràfica de l'Ebre. La competència de les aigües de la conca de l'Ebre és de la Confederación Hidrogràfica de l'Ebro.
Tràmits CHEbro