Activitat > Certificat de compatibilitat
Document que cal demanar prèviament a la sol·licitud d'una autorització o llicència ambiental per tal de garantir que l'activitat que es pretén exercir es compatible amb el planejament urbanístic.