Al final de l'obra > Certificat final d'obra
Document que, subscrit per la Direcció de l'Obra, indica que les obres han estat construïdes d'acord amb el projecte i la normativa aplicable, i que han estat acabades en una data determinada.