Empresa > Innovació, formació i transferència
Enllaç del DAAM on s'especifiquen els cursos i activitats de formació i transferència tecnològica, així com les eines relacionades amb la innovació al sector agroalimentari.
Enllaç