Activitat > Legalització instal·lacions
Informació relacionada amb les diferents instal·lacions, els requisits que han de complir les empreses, els instal·ladors, i els procediments i els formularis a presentar.
Aigua
Gas
Electricitat
Calefacció, climatització i fred
Equips a pressió
Inst. Aparells elevadors
Inst. Contra incendis. Llei 3/2010