Empresa > Orientació empresarial
Portal d'ACC10 per conèixer les eines de què es disposa per a millorar un projecte empresarial, recolzant el potencial de creixement, d'innovació i internacionalització.
Enllaç