Activitat > Permís mediambiental
És un acte obligatori i previ a l'inici de qualsevol activitat empresarial, mitjançant el qual, l'administració, assegura el compliment de les normatives establertes per a poder iniciar una activitat concreta en una ubicació determinada.

Dependrà de l'activitat i dels elements objectius que la conformen (superfície de la indústria, explotació, local o magatzem, tipus i capacitat de producció, potència de la maquinària...). Ve regulat per la Llei 20/2009, de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental d'Activitats.

Tipus de permís
En funció del grau d'incidència ambiental de les activitats, la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, comprèn els règims bàsics d'intervenció administrativa següents:

Document descriptiu dels procediments associats als diferents règims d'intervenció administrativa