Gestió d'Emissions > Declaració anual d'emissions i transferència de contaminants PRTR-CAT
La Declaració anual del Registre d'emissions i transferència de contaminants, coneguda per les seves sigles en anglès PRTR, és un document on es recullen les dades de les emissions a l'aire, aigua, sòl i sortides de residus generats per cada establiment en el període d'un any natural. Aquesta declaració afecta a establiments de la Unió Europea i està regulat pel Reglament comunitari 166/2006.
PRTR-CAT