Realització de l'obra
Actuacions que es porten a terme per a convertir un projecte en una realitat.

Les fases són: