Registres > Registre de marques i patents
L'Oficina EspaƱola de Patentes y Marcas (OEPM) és l'òrgan que realitza la tramitació i els criteris en que es basen les resolucions i que resol els expedients de Patents i Marques. Aquests es registren a l'Oficina de Gestió Empresarial, el moment de presentació davant d'aquesta Oficina té validesa pel naixement del dret de prioritat. En relació a les patents d'innovació, els dissenys industrials i els models d'utilitat, els interessats també poden adreçar-se al Centre de Patents. En tot cas, la manera de tramitar adequadament les sol·licituds i de resoldre tots els dubtes és adreçar-se als agents de la propietat industrial.
OGE-Marques i patents
OEPM