Registres > Registre de la propietat
El registre de la propietat és voluntari, però és molt recomanable si es vol estar protegit de possibles fraus. Es necessari per a posteriors transmissions de l'habitatge. Per tal d'inscriure l'habitatge al Registre de la Propietat és indispensable tenir l'escriptura pública.
Registre propietat