Gestió de Residus > Residus industrials
Es consideren residus industrials, d'acord amb el Decret Legislatiu 1/2009, aquells materials sòlids, gasosos o líquids resultants d'un procés de fabricació, de transformació, d'utilització, de consum o de neteja la persona productora o posseïdora dels quals té voluntat de desprendre-se'n i que no poden ser considerats residus municipals. Els residus industrials, per la seva importància quantitativa i les seves característiques, disposen d'un programa de gestió i d'un model de gestió específics.
Agencia Residus de Catalunya