Registres > Registre sanitari (RSIPAC)
Les indústries regulades pel Reglament CE 853/2004, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal, han de sol·licitar l'autorització abans de l'inici de les activitats. La sol·licitud d'autorització, en aquests casos, és simultània a la sol·licitud d'inscripció en el RSIPAC.
RSIPAC