Previ a l'inici de l'obra > Seguretat i salut a l'obra
Relació de mesures i accions que s'han de portar a terme durant l'execució de les obres per tal d'assegurar la qualitat del treball que es porta a terme en unes condicions en què es protegeix la vida i la integritat física del treballador mitjançant l'eliminació o el control dels riscos inherents al seu lloc de treball. Tècnic competent en la matèria que, mentre s'executa l'obra, vetlla per a la seguretat i salut dels treballadors en la mateixa i les terceres persones que interactuïn amb el centre de treball.

Fases: