La denominació d’origen protegida (DOP) és un dels règims de qualitat dels productes agroalimentaris regulats a la Unió Europea. Designa el nom que identifica un producte originari d’un lloc determinat, una regió o excepcionalment un país, la qualitat del qual o les seves característiques es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans que li són inherents i del qual les fases de producció, transformació i elaboració es facin totalment en la zona geogràfica definida.

Clicant sobre la comarca podreu enllaçar amb la web dels Consell Regulador de les DOP