Suport a la indústria agroalimentària
Més informació
Enllaços

 

La indústria agroalimentària a Catalunya té un paper molt important com a generadora d’activitat econòmica i de llocs de treball. Conscients de la importància d’aquest sector en el teixit industrial català, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, del Departament d’Agricultura, treballa, entre altres,  per a fomentar i promoure la competitivitat d’aquestes indústries.

El “Suport a la indústria agroalimentària” té com a objectiu facilitar la informació i les eines necessàries per a la implantació i desenvolupament de les activitats,  acostant l’Administració a les indústries agràries i alimentàries del nostre territori.

Tràmits administratius
Normativa
Ajuts
 

ÚLTIMES NOTÍCIES

AJUTS | 29/06/2017  RuralCat

Ajuts de minimis per a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat i l'artesania alimentària

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet pública la Resolució per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2016-2017 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de juliol.

Aliments. Font: DARP

Aliments. Font: DARP

El Programa de desenvolupament rural (PDR) de 2014-2020 no preveu ajuts per a les associacions d'artesans alimentaris ni tampoc per als productes no lligats a la producció inclosos en un distintiu d'origen i qualitat o encara no registrats definitivament a la UE. No obstant això, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació vol fomentar la promoció i certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya, per la qual cosa considera necessari convocar línies d'ajut que incloguin aquestes actuacions i les sotmet al règim d'ajuts de minimis.

Els ajuts d'aquesta convocatòria seran a càrrec duna partida pressupostària del DARP per a 2017 dotada amb un import màxim de 440.000 euros.

Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts entre el 16 de setembre de 2016 i el 15 de setembre de 2017, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DARP abans del 6 d'octubre de 2017.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de juliol.
 

 
Llotges
 

TEMES D'INTERÈS


Novetats

NOVETATS


Novetats

LES CARES DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA

Oriol Rovira és el xef del restaurant Els Casals, vinculat a l'explotació familiar de Cal Rovira
ENTREVISTA
 | 11/07/2017 
Oriol Rovira
Xef d'Els Casals
Pere Castells Esqué
ENTREVISTA
 | 04/05/2017 
Pere Castells Esqué
Membre de Gastrocultura Mediterrània

Col·legis col·laboradors

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
Col·legi i Associació de Forests de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya