Suport a la indústria agroalimentària
Més informació
Enllaços

 

La indústria agroalimentària a Catalunya té un paper molt important com a generadora d’activitat econòmica i de llocs de treball. Conscients de la importància d’aquest sector en el teixit industrial català, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries, del Departament d’Agricultura, treballa, entre altres,  per a fomentar i promoure la competitivitat d’aquestes indústries.

El “Suport a la indústria agroalimentària” té com a objectiu facilitar la informació i les eines necessàries per a la implantació i desenvolupament de les activitats,  acostant l’Administració a les indústries agràries i alimentàries del nostre territori.

Tràmits administratius
Normativa
Ajuts
 

ÚLTIMES NOTÍCIES

AJUTS | 29/06/2017  RuralCat

Ajuts del PDR per a la informació i promoció dels programes de qualitat dels aliments

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha fet pública la Resolució ARP/1469/2017, de 20 de juny, per la qual es convoquen els ajuts de minimis corresponents a l'any 2016-2017 a la promoció i la certificació dels productes amb distintius d'origen i qualitat dels aliments i l'artesania alimentària a Catalunya. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 14 de juliol.

Detall del cartell

Detall del cartell "Catalunya. Menja-te-la!". Font: DARP

Aquests ajuts tenen per objectiu fomentar l'organització de la cadena alimentaria, incloent la transformació i la comercialització dels productes agraris, el benestar animal i la gestió de riscos al sector agrari, i millorar la competitivitat dels productors primaris integrant-los millor a la cadena agroalimentària mitjançant els règims de qualitat, afegir valor als productes agrícoles i promoure'ls en mercats locals i en circuits de distribució curts, agrupacions i organitzacions de productors i organitzacions interprofessionals.

Les persones beneficiàries han de realitzar i pagar les actuacions objecte dels ajuts imputables a l'anualitat 2018 entre el 16 de setembre de 2017 i el 30 d'abril de 2018, ambdós inclosos, i justificar-les davant del DARP abans de l'1 de juny de 2018.

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 23 de juliol.
 

 
Llotges
 

TEMES D'INTERÈS


Novetats

NOVETATS


Novetats

LES CARES DE LA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA

Oriol Rovira és el xef del restaurant Els Casals, vinculat a l'explotació familiar de Cal Rovira
ENTREVISTA
 | 11/07/2017 
Oriol Rovira
Xef d'Els Casals
Pere Castells Esqué
ENTREVISTA
 | 04/05/2017 
Pere Castells Esqué
Membre de Gastrocultura Mediterrània

Col·legis col·laboradors

Col·legi Oficial d'Enginyers Agrònoms de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya
Col·legi i Associació de Forests de Catalunya
Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya