Suport a la indústria agroalimentària

La indústria agroalimentària catalana té un paper fonamental en el teixit industrial de Catalunya.

El sector industrial de la “transformació d’aliments i begudes” és el primer en quant a vendes netes (20%), i igualment d’important com a generador de llocs de treball.

Catalunya té una posició dominant en el conjunt de l’Estat, encapçalant la classificació de les comunitats autònomes.

El paper d’aquesta indústria és primordial com a generadora d’activitat econòmica i llocs de treball, però també per a la consolidació en el territori de les explotacions agràries productores de matèria primera, les quals són importants per a la sostenibilitat mediambiental, per a l’equilibri del territori, i per a la diversificació empresarial.

Conscients de la importància que té la indústria agroalimentària al nostre territori, la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Alimentació i Indústries Alimentàries fomenta aquest sector industrial en els següents aspectes: concessió d’ajuts, millores en els tràmits i telematització, difusió d’informació, formació tècnica, foment de la qualitat i diferenciació dels productes, innovació, control de la qualitat, lluita contra el frau alimentari, suport al cooperativisme i a l’agrupació de productors, ...etc

El “Suport a la indústria agroalimentària” pretén contribuir a aquesta tasca de foment de l’activitat agroindustrial, acostant l’Administració a les indústries agràries i alimentàries del nostre territori.

L’objectiu és facilitar les eines necessàries per al dia a dia de les activitats, donar suport a temes administratius, normatius i legals, informar de les novetats, de les tramitacions i tots els aspectes relacionats amb l’activitat de l’agroindústria catalana.

La informació està adreçada als propis industrials, als tècnics, als assessors i altres persones relacionades o interessades, convertint-se en una eina de consulta per tot el que respecte o envolta a l’activitat.

Els punts a destacar són: tràmits administratius, ajuts, normativa i legislació, actualitat, entrevistes, ...

S’ofereix la possibilitat a fer consultes, s’habilita un espai per a subcomunitats que permet formar grups de treball, intercanviar idees i informació de manera àgil i eficaç. Es promou la interacció, la comunicació i l’intercanvi entre els diferents agents que formen el teixit agroalimentari.

També s’informa de les actuacions relacionades com són fires, jornades, visites, actes...

Per tant, amb la finalitat de promoure la competitivitat i donar suport a la indústria agroalimentària s’utilitzen els mitjans actuals què disposa el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació, i es posa a l’abast de tota la cadena alimentària la informació i les eines necessàries a un sector que representa una activitat important i decisiva en el nostre territori.