Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

Convocatòria d'ajuts per executar programes de sanitat animal pel 2018

$mesEvento $anyoEvento
“Biodiversitat cultivada”
NÚM. 91
July 2018
“La lluita contra el malbaratament alimentari. Aprofitament dels aliments”
NÚM. 92
July 2018
Proves de Raquel Sebastián Ferro
Provant Raquel