Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

Hola Raquel.

 

Adiós.

"Gastronomia i productes agroalimentaris"
núm.86
February 2017
Dossier Tècnic 82: "Els sòls de Catalunya"
DT NÚM. 82
March 2016
Cereals d'hivern
Núm. 05
August 2005