Publicació destinada a difondre els aspectes tècnics i de màxima actualitat sobre agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC és una publicació del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, destinada a difondre en el sector agroalimentari els aspectes tècnics de màxima actualitat. Amb caràcter monogràfic, aborda els aspectes més destacats de la producció i transformació agràries a partir de les contribucions dels especialistes del propi Departament i l'IRTA, les universitats i el sector productiu.

Convocatòria d'ajuts per executar programes de sanitat animal pel 2018

$mesEvento $anyoEvento
“Biodiversitat cultivada”
NÚM. 91
July 2018
“La lluita contra el malbaratament alimentari. Aprofitament dels aliments”
NÚM. 92
July 2018
Proves de Raquel Sebastián Ferro
Provant Raquel

Hola Raquel.

 

Adiós.

"Gastronomia i productes agroalimentaris"
núm.86
February 2017
Dossier Tècnic 82: "Els sòls de Catalunya"
DT NÚM. 82
March 2016
Cereals d'hivern
Núm. 05
August 2005