Altres cursos, seminaris o jornades, que s'ofereixen des del DARP

Constantí, del 19 al 27 de juny de 2017

El cultiu modern de l'ametller

Actualment, el cultiu de l'ametller es contempla com a una alternativa d'interès, tant pel que fa al potencial productiu de les noves varietats cultivades en regadiu, com a les bones perspectives comercials. L'objectiu d'aquest curs és donar resposta a les necessitats de formació específica dels productors. Es tractaran en profunditat tots els aspectes relacionats amb el conreu, des de la implantació del cultiu, les tècniques de maneig, els factors de qualitat i el marc legal del sector. Tots els temes s'explicaran des d'una perspectiva de conreu convencional i en producció ecològica.

Vilassar de Mar, octubre/desembre de 2017

Curs de manipuladors i aplicadors de productes fitosanitaris. nivell qualificat

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell qualificat de capacitació com a persones responsables dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris, els aplicadors a tercers i els directors tècnics de les empreses de tractaments fitosanitaris i tots els responsables de les explotacions agrícoles, de les empreses i de les entitats que tinguin al seu càrrec persones que apliquin aquests productes. L'objectiu del curs és complir l'Ordre de 28 de juny de 2013, que modifica l'Ordre de 22 de setembre de 2006, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris. L'assoliment del curs és imprescindible per sol·licitar el carnet de Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

Santa Coloma de Farners, octubre/novembre de 2017

Curs bàsic de disseny de jardins amb autocad 2D

L'Escola Forestal us torna a oferir el curs bàsic de disseny de jardins amb AutoCAD en 2D. L'AutoCAD és un dels programes d'edició de plànols i de disseny més complet i més usat arreu del món en diferents àmbits. En jardineria i paisatgisme és força habitual utilitzar-lo en grans projectes, però també en el disseny de petits jardins. Es tracta d'un curs pràctic perquè aprengueu a controlar i utilitzar les principals eines del programa a través de diferents exercicis senzills desenvolupats a classe, sota la guia i la supervisió del professor. Adquirireu les habilitats bàsiques per poder desenvolupar i presentar un projecte de disseny d'un jardí amb AutoCAD.

Santa Coloma de Farners, octubre/novembre de 2017

Curs de manipuladors i aplicadors de productes fitosanitaris. nivell qualificat

Aquest curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell qualificat de capacitació com a persones responsables dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris, els aplicadors a tercers i els directors tècnics de les empreses de tractaments fitosanitaris i tots els responsables de les explotacions agrícoles, de les empreses i de les entitats que tinguin al seu càrrec persones que apliquin aquests productes. L'objectiu del curs és complir l'Ordre de 28 de juny de 2013, que modifica l'Ordre de 22 de setembre de 2006, per la qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris. L'assoliment del curs és imprescindible per sol·licitar el carnet de Nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris.

Mercabarna Flor, octubre 2017/desembre 2017

Curs de manipuladors i aplicadors de productes fitosanitaris. Nivell qualificat

El curs està dissenyat per donar resposta als professionals del sector agrari que estan obligats a obtenir el nivell qualificat de capacitació com els usuaris i usuàries professionals responsables dels tractaments terrestres, inclosos els no agrícoles. Els agricultors i agricultores que facin tractaments emprant personal auxiliar. El personal que intervingui directament en la venda de productes fitosanitaris d'ús professional, el qual ha de proporcionar la informació adequada sobre la seva utilització, els riscos per a la salut i el medi ambient i les instruccions per mitigar aquests riscos. Els responsables tècnics de les empreses, entitats i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris. Els aplicadors de productes fitosanitaris a tercers. L'objectiu del curs es donar compliment al Decret 61/2015, de 28 d'abril, sobre els productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitària de Catalunya i les Agrupacions de defensa vegetal, pel qual es regula la formació de les persones que realitzen activitats relacionades amb la utilització de productes fitosanitaris, i l'obtenció dels diferents carnets d'aplicadors i manipuladors de productes fitosanitaris.

null

Constatí, 3 i 4 de juliol de 2017

Curs de mecànica d'almàsseres

El sector productiu de l'oli d'oliva és molt important a Catalunya, on hi ha moltes almàsseres o petits molins de producció d'oli d'oliva verge extra. Les màquines de processament ens permeten realitzar el molturat de les olives per a l'extracció de l'oli amb les batedora i centrífugues horitzontal i vertical. Aquests equips han de funcionar correctament per obtenir un oli verge extra de bona qualitat. Atesa la concentració de la campanya de l'oliva, cal evitar imprevistos o avaries que paralitzin la producció. Per aquesta raó, cal poder realitzar un bon manteniment dels equips, i també petites reparacions d'urgència. Per això, és important disposar dels coneixements necessaris per poder realitzar correctament les tasques de manteniment i les possibles reparacions bàsiques d'aquests equips.

null

Tàrrega, del 8 al 22 de juny de 2017

Habilitats en la gestió de l'empresa

Curs adreçat a persones que estan en procés d'incorporació a l'empresa agrària. L'objectiu del curs és donar eines per millorar la relació i la comunicació entre les persones que formen part de l'empresa o que en són col·laboradores. Un altre aspecte que aporta el curs és com gestionar la informació i els recursos per poder prendre decisions dins de l'empresa i dins l'àmbit de l'adaptació a un mercat i una realitat canviants. L'Escola Agrària de Tàrrega, mitjançant aquest curs, ofereix la possibilitat d'assolir aquesta formació.

null

DARP

Curs de nivell qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (modalitat presencial)

El carnet de nivell qualificat d'aplicador de fitosanitaris és obligatori per a agricultors i/o responsables tècnics de les explotacions agràries que tinguin a càrrec seu personal que apliqui productes fitosanitaris, responsables de les empreses i altres entitats dedicades a l'aplicació de productes fitosanitaris, responsables tècnics de les empreses i explotacions agràries que apliquin productes fitosanitaris, responsables dels establiments de venda al públic de productes fitosanitaris i aplicadors a tercers.

null

Olius, 15, 16, 23 i 24 de maig de 2017

Introducció a la grimpada d'arbres i a la poda en alçada

Aquest és un curs de caràcter eminentment pràctic que, amb una durada de 38 hores, vol donar resposta a la necessitat que tenen molts professionals del sector forestal i de la jardineria en relació amb els treballs de poda en alçada i grimpada als arbres. L'objectiu del curs és adquirir els coneixements tècnics per a la progressió, el descens i el posicionament en els treballs forestals i de jardineria en alçada emprant eines de tall amb total seguretat.

null

DARP

XXXVIIè edició del Curs d'elaboració de formatges 2017- tardes

L'objectiu és contribuir a la formació de futurs professionals del sector formatger, la millora de la professionalitat d'elaboradors, així com complementar la formació de estudiants de l'entorn agroalimentari i agropecuari.

null

Monells, 6, 13, 20 i 27 de febrer de 2017

Tècniques d'auditor intern

L'objectiu del curs és proporcionar a les persones assistents les eines necessàries per comprendre els requisits necessaris per a la realització d'auditories internes en sistemes de seguretat alimentària. El curs té una durada de 20 hores i es compon d'una part teòrica i una altra de pràctica. És molt recomanable que les persones assistents al curs tinguin una formació mínima, i també experiència laboral prèvia en la indústria alimentària.

null

DARP

Curs de Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader

La utilització de biocides és necessària amb finalitats de control dels organismes nocius per a la salut humana o animal, però alhora pot implicar riscos per a les persones, els animals i el medi ambient a causa de les propietats intrínseques i de les pautes corresponents.

null

Olius (14 de febrer - 14 de març)

Gestiona la teva web amb Wordpress

Aquest és un curs de caràcter eminentment pràctic, que té com a objectiu que l'alumnat creï una pàgina web pròpia emprant Wordpress. Wordpress és un dels sistemes de gestió de continguts o CMS més usats en el món. Està orientat a la creació de pàgines web professionals mitjançant una interfície senzilla.

null

Alt Empordà (febrer - abril)

Curs de manteniment i calibratge de la maquinària per al conreu de la vinya

El conreu modern de la vinya exigeix la utilització racional de màquines que el facin rendible, tant des d'un punt de vista agronòmic com econòmic. En aquest sentit, resulta necessari que les màquines estiguin en unes condicions d'ús adients per tal que el seu rendiment i els resultats del seu treball siguin eficients. Per aquest motiu, l'Escola Agrària de l'Empordà, amb la col·laboració de la DO Empordà, ofereix aquesta formació teòrica i pràctica per tal de millorar les competències professionals dels viticultors en l'aplicació eficient de la maquinària.

null

Santa Coloma de Farners, mes de març

Curs de preparació per a la Certificació europea de serra mecànica (ECC1-ECC2)

L'objectiu principal d'aquest curs és incrementar la seguretat del/de la treballador/a forestal i millorar la rendibilitat de la feina. Es tracta d'un curs pràctic en què el professorat qualificat treballarà individualment amb l'alumne/a i el/la prepararà per passar la prova del Carnet europeu de motoserrista. El curs ECC1 tracta sobre el manteniment i l'ús de la serra mecànica. El curs ECC2 tracta sobre el trossejat i la tala d'arbres de fins a 380 mm de diàmetre.

null

Alfarràs, del 16 al 25 de febrer de 2017

Curs d'iniciació i tècniques d'esporga en fructicultura

La formació i esporga dels arbres és una de les operacions de cultiu més importants. Mitjançant l'esporga, comencem a regular la càrrega de fruits de l'arbre. És important aprendre sistemes i tècniques d'esporga de formació i de producció encaminades a obtenir produccions de fruita en quantitat i qualitat òptimes.

null

Olius (16 de març - 6 d'abril)

Manipulador i aplicador de productes biocides d'ús ramader. Mòdul específic

Aquesta formació pretén que els ramaders que disposin del nivell bàsic o qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris* i que utilitzen biocides en les seves explotacions tinguin la formació adient per garantir la manipulació correcta d'aquests productes i conèixer: - Els danys per a la salut personal i la manera de protegir-se durant la seva manipulació i aplicació. - La manera de minimitzar els danys per al medi ambient de l'aplicació d'aquests productes. *Si es disposa del nivell bàsic o qualificat de manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, només cal fer aquest mòdul específic per obtenir l'acreditació.

null

Vilafranca del Penedès, del 1 al 27 de març de 2017

Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris (bàsic homologat)

JARC ofereix un curs de manipulador i aplicador de productes Fitosanitaris Bàsic, amb unadurada de 25 hores, dues tardes per setmana. Data límit per inscripcions: 20 de febrer de 2017. El curs està homologat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

null

Amposta (3 de febrer - 4 de març)

Maneig holístic en ramaderia ecològica

El maneig holístic és una metodologia per a la presa de decisions que combina de forma adequada i eficaç els coneixements tradicionals amb els científics. En el món ramader els coneixements tradicionals són en molts casos la base del maneig i formen part també de la sanitat dels ramats d'avui. Complementant els coneixements tradicionals amb els científics es pot aconseguir un maneig integral que faciliti la gestió del bestiar.

null

DARP

Formació permanent al món rural 2017. Escola Agrària del Solsonès

Formació permanent al món rural 2017. Escola Agrària del Solsonès. S'ofereixen cursos sobre les següents temàtiques: Manipulador i aplicador de productes fitosanitaris, producció agrícola, ramaderia, viticultura, poda, extinció d'incendis, jardineria, construcció, etc. Les jornades de transferència tecnològica seran les següents: Gestió eficient amb un clic. Successió de l'empresa agrària familiar. Visites guiades, tallers pràctics i/o degustacions a la finca o l'obrador com a estratègies comercials. Processat de carns de boví per a venda directa o al detall: especejament, maduració i envasat. Ecoetiquetatge i etiquetatge de productes locals. Jornada intercomarcal de conreus herbacis Maig . REGA i nou marc normatiu de gestió dejeccions ramaderes. Preparacions gastronòmiques amb varietats i conreus tradicionals recuperats . Coneguem experiències agràries innovadores: Torna Terra (horta) i Molí de Bonsfills. Aplicacions de la fitoteràpia en l'agricultura i la ramaderia. V Jornada sobre Fructicultura Ecològica de Muntanya.