Últimes noticies relacionades amb agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural

DOSSIER TÈCNIC
04/03/2019
Dossier Tècnic 85: "Fertilització en cereal d'hivern"

Notícies

AJUTS
 | 30/06/2017 

Convocatòria dels ajuts al foment de les races autòctones

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació fa efectiu el pagament de més de 138.000€ corresponents als ajuts al foment de les races autòctones de l'any 2016 i convoca els corresponents al 2017.

PREVISIÓ AGENDA
 | 15/12/2016 

Jornades tècniques de la propera setmana

RuralCat et proporciona la llista de les activitats del Pla Anual de Transferència Tecnològica programades per la propera setmana, del 12 al 18 de desembre.

Dossier Tècnic

Convocatòria d'ajuts per executar programes de sanitat animal pel 2018

S'ha produït un error mentre es processava la plantilla.
Expression .vars['DATA_DOSSIER'] is undefined on line 2, column 16 in 20154#20194#40909.
1<#setting locale="ca_ES"> 
2<#assign num = .vars['DATA_DOSSIER'].data?number> 
3<#assign fecha = num?number_to_date> 
4 
5<div class="informacio_portada_dossier" > 
6<div class="informacio_portada_dossier_foto"> 
7<#list .vars['ARSEC_IMAGE-ACCESS_FILE'].getSiblings() as image> 
8<img width="80" src="${image.data}" alt="Texte alternatiu"/> 
9</#list>                                       
10</div> 
11 
12<div class="informacio_portada_dossier_titol_subtitol_data"> 
13 
14<div class="informacio_portada_dossier_titol"> 
15  <h3><a href="http://migracionruralcat.adasasistemas.com/web/guest/dossier/-/journal_content/2002/20181/437283/convocatoria-d-ajuts-per-executar-programes-de-sanitat-animal-pel-2018">${.vars['ARSEC_MODULE_LANG-TITLE'].data}</a></h3> 
16</div> 
17<div class="informacio_portada_dossier_subtitol"> 
18  <p>${.vars['ARSEC_MODULE_LANG-SUBTITLE'].data}</p> 
19</div> 
20<div class="informacio_portada_dossier_data"> 
21  <p>${fecha?string.MMM} ${fecha?string.yyyy} </p> 
22</div> 
23 
24</div> 
25 
26</div> 

Agenda

Experiències dallotjament en construccions de pedra seca. Innovem?

Lanàlisi sensorial dels formatges

ús de les noves Tecnologies & la indústria agroalimentària

05

MAY

'ús de les noves Tecnologies & la indústria agroalimentària

Informació Tècnica
No hi ha cap resultat.

La Grafiosi de l'om (<em>Ceratocystis ulmi</em>, Buis)

Entrevista

"Ladaptació als canvis sempre passa per reconèixer la pròpia identitat"

Oriol Rovira és el xef del restaurant Els Casals, vinculat a l'explotació familiar de Cal Rovira
ENTREVISTA
 | 11/07/2017 
Oriol Rovira
Xef d'Els Casals

Gestió Empresarial

Ajuts 

Normativa 

Comunitat