La Grafiosi de l'om (Ceratocystis ulmi, Buis)
La Grafiosi de l'om (<em>Ceratocystis ulmi</em>, Buis)
Descripció General

La grafiosi, coneguda també com "malaltia holandesa", és una greu malaltia que afecta als oms, i que és provocada pel fong Ceratocystis ulmi. Les soques agressives d'aquesta malaltia han ocasionat la mort d'una gran part dels nostres oms.

La grafiosi va ser detectada per primer cop a Holanda l'any 1920 i d'allà es propagà a una gran part d'Europa; la malaltia, que inicià amb virulència el seus atacs, va minvar la seva agressivitat afectant únicament les branques superiors dels arbres, i els oms sobrevivien amb certa facilitat.

Cap els anys 30, la malaltia va arribar als EEUU, on es produí una mutació del fong i aparegueren soques agressives dotades d'una gran virulència. Aquestes soques van fer la seva aparició a Anglaterra l'any 1970, on van aniquilar la pràctica totalitat d'oms d'aquell país; posteriorment, junt amb altres soques agressives procedents de l'Iran, es van anar estenent per tota Europa.

A Espanya van aparèixer l'any 1980 amb focus d'una espectacular virulència; a Catalunya s'han vingut observant durant aquests anys atacs de soques agressives coexistint amb soques no agressives.

És important que qualsevol sospita de presència de la plaga sigui urgentment comunicada al Servei de Sanitat Vegetal del Departament d'Agricultura.

Adquiriu sempre material vegetal amb Passaport Fitosanitari CE.

Telèfons del Servei de Sanitat Vegetal
Serveis Centrals 934092090
Unitat Territorial a Lleida 973245058
Unitat Territorial a Terres de l'Ebre 977500174
Unitat Territorial a Barcelona 934092090
Unitat Territorial a Tarragona 977250421
Unitat Territorial a Girona 972454310
Laboratori Central de Diagnòstic 932234051

Informació Detallada