Oficina d'Assessorament agrícola
Més informació
Biogàs al dia
Nova PAC

L’assessorament agrari és un servei a les explotacions que les analitza en detall i/o integralment per tal de proposar mesures de millora de la competitivitat, tant a nivell productiu, com econòmic i mediambiental.

El DARP potencia, dóna suport i estimula el treball en xarxa de les entitats que actualment presten serveis d’assessorament a les empreses agràries catalanes.

Àmbits d'assessorament
Necesites assessorament?

DUBTES

Aquest és un recull dels dubtes sobre el servei d'assessorament agrari.

1. Qui pot ser entitat d’assessorament agrari?
 
2. On puc trobar més informació sobre les entitats d’assessorament agrari actives a la meva zona?
 
3. Quins beneficis em pot aportar l’assessorament agrari?
 
4. Existeix algun ajut econòmic per a contractar serveis d’assessorament agrari?
 
5. S’inclou la Gestió integrada de plagues en el Sistema d’assessorament agrari?