L’Oficina de fertilització i tractament de les dejeccions ramaderes és l’instrument del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, per posar a disposició dels usuaris la informació i eines necessària per tal de millorar la gestió de tots els productes amb valor fertilitzant que tenen com a destí final el sòl agrícola (dejeccions, fertilitzants químics, compostos, etc.).

El seu treball es centra en la millora de la gestió a la pròpia granja, el manteniment i evolució dels actuals sistemes de tractament de dejeccions ramaderes, el foment de millores en les pràctiques de fertilització i l’orientació en els tràmits administratius que hi estant relacionats. És per això que classifica la informació en tres grans blocs: GRANJA, CAMP i OFICINA.

Per a més informació  contacteu al correu electrònic:  fertilitzacio.daam@gencat.cat o al Telèfon:  973 22 08 68

GRANJA

Gestió a la pròpia explotació

CAMP

Bones pràctiques de fertilització

OFICINA

Eines per a la gestió

 

AGENDA

L'OFICINA EN UN CLICK

Oficina en un click