Aquest apartat de RuralCat, que en el futur s’ampliarà amb d’altres premis, té com a objectiu, d’una banda reconèixer i donar a conèixer els emprenedors i innovadors tant del sector agroalimentari com del sector de les TIC orientades als ciutadans o als professionals dels sectors agrari, alimentari i rural, i d’altre facilitar informació sobre les convocatòries a premis.

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP), amb el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària (PITA) i  el premi Ruralapps, vol distingir i premiar les persones amb la il.lusió d’emprendre i innovar, les empreses agràries o les seves entitats associatives i les agroindústries que hagin introduït en el seu procés productiu elements tecnològics innovadors i que hagin obtingut, com a conseqüència d’aquesta introducció, uns resultats beneficiosos per a l’economia, la competitivitat, la qualitat, la seguretat, la traçabilitat o la sostenibilitat de les produccions. També es vol reconèixer els innovadors del sector de les TIC que desenvolupen aplicacions que aportin solucions tecnològiques a la ciutadania o als professionals dels sectors agrari, alimentari i rural.

Amb el premi PITA es posa de manifest que quan s’ajunten els empresaris agroalimentaris amb els resultats de la recerca i els programes de formació i de transferència tecnològica en el sector agroalimentari el resultat són projectes innovadors, competitius i sostenibles, és a dir, projectes d’èxit, els quals han de servir de referent i orientació a les empreses agràries, agroindústries o persones joves que volen emprendre.

Amb el premi RuralApps, es pretén conèixer les aplicacions mòbils que es realitzen orientades o que aportin solucions tecnològiques als ciutadans o als professionals dels sectors agrari, alimentari i rural.

També en aquest apartat de premis hem incorporar els guardons de la pesca catalana, uns guardons de reconeixement de la tasca de les persones físiques i jurídiques, nacionals o estrangeres, que amb el seu esforç i la seva dedicació han contribuït al desenvolupament del món de la pesca, prestant serveis rellevants al sector o contribuint amb la seva exemplaritat professional i la seva cooperació als interessos del sector pesquer.

Premis a la innovació tecnològica agroalimentària
Premis Ruralapps
Altres premis del DARP
Més premis