CONVOCATORIA 2018

 

Relació d’iniciatives de Grups Operatius a Catalunya (convocatòria 2018)

A continuació, es relacionen les iniciatives de plantejament i redacció de projectes innovadors o bé de projectes pilot innovadors portats a terme per Grups Operatius, d’acord amb l’Ordre ARP/96/2016, de 27 d’abril.

Títol Català Castellano English
BEEF 3 STARS.      
Coneixement i governança de la gestió de l'aigua freàtica al Baix Fluvià.      
Grup Operatiu per a l'increment de polifenols en l'oove de Lleida.      
Grup Operatiu per al desenvolupament sostenible i l'economia circular en el sector vitivinícola.      
INNOTARDOR-Sistema innovador de refredament sostenible pel cultiu de bolets.      
Millora de la coloració de poma bicolor.      
Millora de la competitivitat del sector vitivinícola i surer català a través de la determinació del valor afegit que proporciona el suro català en el procés de vinificació i l'obtenció de dades sobre el potencial productiu del suro català.      
Ús i gestió eficient de l'aigua en la transformació alimentària.      
Valorització i nou mercat per a la fusta serrada del país de dimensions i característiques especials.      
Viabilitat per a la incorporació del Bruc com a producte forestal comercialitzable.      
Títol Català Castellano English
BIO VIBRANT-From ideal soil to nutrional density      
Nou model de gestió ambiental i nutricional en granges de pollastres d'engreix, per a la reducció de lesions no infeccioses      
DURCAT: Abastiment de la demanda de blat dur mitjançant producció de proximitat de baix impacte ambiental, cadenes curtes de distribució i total traçabilitat.      
WINESITY-Sensor automàtic per a controlar la densitat en continu a la fermentació del vi      
WETWINE-Innovacions en l'aplicació a celler d'aiguamolls construïts (wetlands)      
Projecte pilot d'innovacions en els tractaments post-collita contra els corcs en l'arròs      
Foment del cultiu de mongetes de Catalunya mitjançant conserves innovadores per a la DOP Mongeta del Ganxet      
Innovacions sostenibles pel desenvolupament de sacs tèxtils per aplicacions en horticultura ornamental i jardineria. Selecció de substrats i espècies.      
Producció i ús de substrats de "km 0" en vivers      
Valorització de residus i recuperació material de dejeccions ramaderes de vaquí      
Producció de proximitat de farines de qualitat amb un elevat índex de blancor      
SISE Sitja Innovadora pel Subministrament d'Estella      
Millora de la productivitat i qualitat dels olis emparats per la DOP Oli Terra Alta      
Implementació d'un nou producte natural per evitar l'acariosi del cargol de criança respectuós amb el medi ambient      
Solucions innovadores per a optimitzar l'ús de nitrificants en elaborats carnis cuits mantenint la seguretat alimentària i la qualitat organolèptica      
Embot-Its. Utilització de tecnologia avançada i gestió de Big Data per a optimitzar assecadors d'embotits curats.      
Reducció del "Cracking" en la varietat de poma Fuji.      
Utilització de xarxes anti-pluja per a reduir l'aplicació de fungicides pel control del motejat de la pomera      
GOTA: Guia per a la Optimització de l'ús i el tractament de l'Aigua de beguda en vedells d'engreix      
Materials plàstics més sostenibles a la indústria càrnia      
Obtenció d'estàndards d'engreix de porc Ral d'Avinyó per a una òptima qualitat de la carn      
Selecció de l'alimentació de truges no reproductores per a la millora del perfil lipídic dels embotits curats d'alta qualitat      
Optimització de l'homogeneïtat de producte i reducció de salmorres residuals en indústria elaboradora de pernils curats      
OPTIVINYA: Optimització del control de maduració i quantitat de la collita de la vinya      
Minimització de la fermentació malolàctica no volguda als vins escumosos      
MACMHER: Mètodes alternatius de control de males herbes en vinya ecològica      
Gestió del reg i micorizació en cultius hortícoles      
Captura i reaprofitament del CO2 en un escorxador del porcí: de l'EDAR al procés d'atordiment>      
Noves estratègies d'optimització en la producció porcina basades en l'ús de l'alimentació líquida, la incorporació d'eines de visió per computador i xarxes neuronals per al control i monitorització del pes      
Desenvolupament d'un sistema d'eliminació de TCA en els taps de suro a partir de l'ús adsorbents i bioadsorbents      
Projecte pilot per a la determinació de l'evolució de la permeabilitat a l'oxigen al llarg de les diferents condicions de fabricació dels taps de suro i l'efecte d'aquest paràmetre en el vi tranquil i escumós.      
Desenvolupament d'una tecnologia pel monitoratge de tots els purins sortits anualment d'una explotació per conèixer el contingut de nutrients (N, P, K) mitjançant la tecnologia NIR (New Infrared) i el volum mitjançant sondes      
LOGFORCAT. Desenvolupament de sistema de desembosc eficient mitjançant braç recollidor LOGFORCAT